Monday, October 12, 2009

ஈழ தமிழருக்கான பாடல்

ஈழ தமிழருக்காக மே மாதம் எழுதிய பாடல்
இப்பாடல் மதிப்பிற்குரிய அய்யா பழ.நெடுமாறன் அவர்களால்
வெளியிடப்பட்டது .
நான் வரிகளில் கொட்டிய உணர்வை உணர . . .

No comments:

Post a Comment