தற்போது-
அனேக விசேஷங்களையும்
ஆக்கிரமித்துக்கொண்டிருக்கிறது
"பேனர்"

மணமகளே இல்லாமல் கூட
திருமணம் நடக்கும்
பேனர் இல்லாமல்?

பிரபலங்களின்
பிறந்தநாள் விழா
தொழிலதிபர் வீட்டு
பூப்பூ நீராட்டு விழா
காதணி விழா-
குடிபுகு விழா-
எல்லாவற்றிற்கும்
பிரமாண்டமான பேனர்கள்

ஏழு- பதினாறு- முப்பதாம் நாள்
துக்கத்திற்கும்
கண்ணீர்துளி சொட்டும்
கருப்பு வெள்ளை பேனர்கள்

அடச்சீ!
ஒரே ஒரு
சடங்கிற்குத்தான்
இன்னும் யாரும்
பேனர்வைக்கத்
துணியவில்லை

ஆனால்...
ஆடம்பரத்தின்
அடையாளமாக
விளம்பர மோகத்தின்
வெளிப்பாடாக
விளங்கும் பேனர்களின்
மீதான ஆத்திரம்
அடங்கிப்போகிறது-
ஆர்ப்பாட்டமில்லாமல் அது
ஓட்டைக்குடிசைகளுக்கு
திரையாகிடும்போதும்
ஏழைக் குளியலறைக்கு
சுவராகிடும்போதும்.


புதுவைப்பிரபா-